Relacja - Forum Młodych 2008 r.

To wielkie wydarzenie wymagało należytego przygotowania logistycznego. Dlatego też jeszcze przed rozpoczęciem uroczystości gromadzono zgłoszenia od grup chętnych wziąć udział w Forum Młodych 2008 r. Gdy 13 czerwca młodzież z odległych zakątków diecezji zaczęła napływać na Plac Papieski, przystąpiono do rejestracji uczestników. Każdy otrzymał pakiet materiałów informacyjnych, identyfikatory oraz pamiątkowe koszulki Forum.

Forum Młodych 2008 Sosnowiec Forum Młodych 2008 Sosnowiec Forum Młodych 2008 Sosnowiec
Forum Młodych 2008 Sosnowiec Forum Młodych 2008 Sosnowiec

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17