Relacja - Forum Młodych 2008 r.

Choć Forum Młodych było świętem w szczególności młodzieży, nie zabrakło propozycji dla wszystkich mieszkańców regionu. Przygotowano między innymi tzw. Białą Sobotę, w trakcie której 14 czerwca można było nieodpłatnie wykonać badania i zasięgnąć konsultacji specjalisty. Zainteresowani tłumnie stawili się w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 7 przy ulicy Gwiezdnej 2. Od samego rana można było zbadać poziom cholesterolu, glukozy, słuch, EKG spoczynkowe, dokonać pomiaru ciśnienia tętniczego, wagi według wskaźnika masy ciała BMI, czy hemoglobiny glikowanej. Każdy mógł także skorzystać z rady kardiologa, diabetologa, okulisty. Specjalnie z myślą o Mieszkankach miasta i regionu przygotowano konsultacje, dotyczące najnowocześniejszych metod diagnostycznych w zakresie raka szyjki macicy.

Forum Młodych 2008 Sosnowiec Forum Młodych 2008 Sosnowiec

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17